Közgazdász – energetikus – agrár szakmérnök – klímakutató – tiszteletbeli konzul

Telefonszám: + 36 209 333 305,   e-mail: j.drsteier@gmail.hu

 A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen – ma Corvinus –  végzett (1977), doktorált (1981), majd a Szent István Egyetemen (SZIE Agrártudományi Egyetem – Gödöllő) (2013) megújuló energia szakmérnökként kapott másoddiplomát. Külföldi tanulmányai: AIESEC (Marseille, Franciaország), EU Climate-KIC (Faenza , Olaszország).

 Az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület (ETE) Esztergomi Szervezetének 4 évig, majd a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) Energiaipari Szakmai Osztályának 2017 közepéig választott elnöke. 2019-től a BKIK Energia és Környezetvédelmi Elnöki Kollégium társelnöke. A Nemzetközi Energia Megőrzési és Környezetvédelmi Szervezet (IEEPA) energia és megújuló energia tanácsadója. A COP22 Klíma Világfórum (Marokkó, Marrakech, 2016) innovátora, innovációs emblémával elismert jelentős új módszer, a szabadföldi CO2 trágyázás kifejlesztője.

 A Magyar Afrika Társaság (korábban AHU) alapitó tagja, egyben a Szahara Tudósok Csúcstalálkozója (Sahara Scientists Summit) elindítója. Beszél franciául, angolul, oroszul.  Segíti az ifjúság klíma-, és energiatudatos nevelését és az energiahatékonyság javítását. Ez utóbbiban a pécsi, az óbudai, a nyugat-magyarországi, a szegedi és a gödöllői tudományegyetemekkel is együtt dolgozik. Munkáját az ETE 2010-ben Szikla Géza díjjal, a BKIK 2017-ben BKIK Emlékplakettel ismerte el.  2014-ben EU ösztöndíjat nyert, a FAO-nál végzett speciális elsivatagosodással kapcsolatos kutatásokat, majd az olaszországi Faenza-ban fejlesztette tovább a QuadGeneration (szén-dioxid trágyázás) új módszerét. 2015 májusától az Aboney-Calavi Egyetem (Benini Köztársaság) tiszteletbeli professzora.

20 éve dolgozik a progresszív klímaszabályozás új globális modelljén és a Zöld Szahara Projekten. Ötödik éve kutatóként Marokkóban is a fásításon és a sivatag zöldítésén munkálkodik. 2018-ban a 3. Szahara Tudós Csúcstalálkozót a marokkói kormány meghívására Dakhlában rendezte meg, illetve meghívott előadó volt az 5. Crans Montana Fórumon 2019-ben ugyanott.

 2018 augusztus 20-án Nagypáli Diszpolgára kitüntetést kapott.

 Vállalata a Sunwo Zrt. hozta létre és avatta fel 2019 júliusában Magyarországon az ország (és egyben Európa) első karbon-klíma ültetvényét a Somogy-megyei Nagyberényben, amely a klímaváltozás elleni harc új eszközét teremtette meg, és amely 100 %-ban megfelel az ENSZ által 2015-ben elfogadott fenntarthatósági céloknak, az SDG 17  direktívának.

 A ma 4 és 9 éves karbon-klíma ültetvények a Sunwo Zrt. Smaragfa® (Emerald tree) hibridjére épülnek. Ezen hibridek Marokkóban is sikeresen mutatkoztak be.

 2019 novemberében a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) Energetikai és Környezetvédelmi Kollégium Társelnökének választották.

 Nős, felesége Csirik Erzsébet kozmetikus, míg fiai: Steier József (36) vállalkozó, Steier Márton (32) közgazdász- pénzügyi szakember.

 Prof. Dr. Steier Józsefet a Magyar Mérnökakadémia 2021. február 17-én tagjai sorába választotta.

 2021 novemberében a Dubai EXPO Biodiversity Week megnyitóján tartott előadást, míg 2022 novemberében Genfben a Crans Montana Fórum jubileumi rendezvényének meghívott előadója volt.

 Budapest 2022. 11. 25.

 

Economist – energy – agricultural engineer – climate scientist – honorary consul

Phone: + 36 209 333 305, e-mail: j.drsteier@gmail.hu

 He graduated from Marx Károly University of Economics – now Corvinus – (1977), received his PhD (1981) and his second degree in renewable energy engineering from Szent István University (SZIE University of Agricultural Sciences – Gödöllő) (2013). He studied abroad at AIESEC (Marseille, France), EU Climate-KIC (Faenza, Italy).

Charman of the Esztergom Chapter of the Energy Management Scientific Association (ETE) for 4 years, and President of the Energy Sector Section of the Budapest Chamber of Commerce and Industry (BKIK) until mid-2017. He is an advisor on energy and renewable energy to the International Energy Conservation and Environment Organization (IEEPA). Innovator at the COP22 World Climate Forum (Morocco, Marrakech, 2016), developer of a significant new method, outdoor CO2 fertilization, recognized with the Innovation Emblem.

Founding member of the Hungarian Africa Society (formerly AHU) and initiator of the Sahara Scientists Summit. Speaks French, English, Russian.  He helps to educate youth on climate and energy awareness and to improve energy efficiency. He works with the Universities of Pécs, Óbuda, West Hungary, Szeged and Gödöllő. His work was recognised by the ETE with the Géza Szikla Award in 2010 and by the BKIK with the BKIK Memorial Plaque in 2017. He won an EU grant in 2014, conducted special research on desertification at the FAO and further developed the new method of QuadGeneration (carbon fertilisation) in Faenza, Italy.

He has been working for 20 years on a new global model for progressive climate governance and the Green Sahara Project. He has also been working on afforestation and greening of the desert as a researcher in Morocco for five years. In 2018 he organised the 3rd Sahara Scientists Summit in Dakhla at the invitation of the Moroccan government and was an invited speaker at the 5th Crans Montana Forum in 2019 in the same city.

On 20 August 2018, he was awarded the Citizen of Greater Palau Medal.

 

In July 2019, his company Sunwo Plc. established and inaugurated the first carbon-climate plantation in Hungary (and Europe) in Nagyberény, creating a new tool to fight climate change and meeting 100% of the UN’s 2015 SDG 17 sustainability targets.

The carbon-climate plantations, which are now 4 and 9 years old, are planted in the Sunwo Plc. Smaragdfa® (Emerald tree) hybrid from the company’s own plantation. These hybrids have also been successfully introduced in Morocco.

In November 2019, he was elected Co-Chairman of the Energy and Environment College of the Budapest Chamber of Commerce and Industry (BKIK).

 He is married, his wife Erzsébet Csirik is a beautician, and his sons József Steier (36) is an entrepreneur and Márton Steier (32) is an economist and financial specialist.

Prof. Dr. József Steier was elected a member of the Hungarian Academy of Engineering on 17 February 2021.

In November 2021 he gave a lecture at the opening of the Dubai EXPO Biodiversity Week and in November 2022 he was an invited speaker at the jubilee event of the Crans Montana Forum in Geneva.

 

Budapest 25. 11. 2022.

2021.09.06.

Beszélgetés Dr. Steier Józseffel a klímaváltozásról

A Hit rádióban Valóban a klímaváltozás áll az erdőtüzek és az áradások mögött? címmel beszélgetés hangzott el, amelyben Dr. Steier József, a SUNWO Zrt. alapítója a klímaváltozás számos területét érintve gondolkodtat el minket arról, hogy mennyi problémát okoz számunkra a klíma extrém változása, és mi mindent tehetnénk a világunk jobbá tételéért.

“Mi okozta a természeti katasztrófákat, amelyekből nem kevés történt ezen a nyáron? Valóban a klímaváltozás áll ezek mögött? Mik befolyásolják ezeket a folyamatokat? Dr. Steier József klímakutatót, agrárszakmérnököt, a SUNWO Zrt. alapítóját kérdeztük a Középpontban.”

Itt tudja meghallgatni az adást

2020. július 11.

Interjú látható Dr. Steier Józseffel az M5 tévécsatorna Magyar Krónika – Magyarok Afrikáért című műsorában.

Az interjú a műsor 12. percétől látható a következő linken:

 

https://mediaklikk.hu/video/magyar-kronika-20-28-adas-szivembol-szuletett-magyarok-afrikaert/#

2020 május 06

Interjú Dr. Steier Józseffel a Diplomata Magazinban.

A teljes cikk a Facebook oldalunkon olvasható:

Facebook teljes interjú