BESZÁMOLÓ – Biomassza és Pellet Workshop a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarában

2015. szeptember 10-én mintegy 70 résztvevővel zajlott a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Energiaipari Szakmai Osztályának újabb sikerrendezvénye, hiszen nagyjából a résztvevők számával egyező jelentkezőt utasítottunk el a terem befogadóképességére tekintettel.

A nagy érdeklődés jelzi az energetikai szakma, önkormányzatok és az agrárium képviselőinek, felelősen gondolkozó szakembereinek érdeklődését, hiszen egyre nyilvánvalóbb, hogy már a jelenlegi zöldenergia potenciál is képes akár teljes egészében kielégíteni az 1000 Pjoule-t alig meghaladó magyar energiaigényt, ha pedig a degradált földterületek potenciálját, a kihasználatlan szekunder biomassza-forrásokat és az új 2G-technológiát is számba vesszük, akkor Magyarország csak biomassza-alapú energiából, akár nettó exportőr is lehet. A folyamathoz kapcsolható 4G (QuadGeneration) technológia európai elsőbbséggel történő bevezetése pedig a CO2-hasznosítással tovább bővítheti ezen szektor profitképző potenciálját.

Fentiekkel összevetve viszont sokkoló a realitás, hiszen közel 2 millió tonna biomassza bomlik le kihasználatlanul erdeinkben, és mintegy 3 millió hektár degradált földterület van parlagon (Homokhátság, katonai gyakorlóterületek, útmenték), illetve szeméttelepeinket ugyan uniós pénzből letakartuk, de a bomlási folyamat tovább folytatódik bennük, biogáz üzemeink pedig nagyobbrészt nyersanyaghiány miatt állnak.

Megtorpant az energiaültetvények létesítése és a szalmatüzelés és a monokultúrás gazdálkodás továbbra is jelentős szénveszteséget, degradációt okoz szántóföldjeinken.

Nagy kérdés, hogy ezen ellentmondásokból hogyan lesz Magyarország – lehet-e egyáltalán – Európa „zöld szigete”. Erre kereste a választ az a mintegy 70 szakember, akik Roberto Cammardella Climate – KIC tanácsadó és Prof. Dr. Steier József BKIK ESZO elnök vitaindítója után megismerhették azokat az új technológiákat, projekteket és bevezetésre váró innovációkat, amelyekkel gyökeres változás érhető el a biomassza területen.

Kókai Péter a Bioenergy-Miskolc Kft.-től a távhő-szektorban felmerülő kérdésekkel, ezen belül a pályázatok összehangolásának fontosságával foglalkozott, míg az MVM OVIT Zrt.-től Kotnyek József a tatabányai biomassza-erőmű projektet és a kapcsolt hőtároló részleteit ismertette. A Komlói Fűtőerőmű fluid-ágyas biomassza kazánja nem csak a vele kapcsolatos tervezési-üzemeltetési tapasztalatok miatt kapott különös figyelmet, hanem ahogy Mayerhoff Attila vezérigazgató előadásából kitűnt, az országban elsőként tudták termékké formálni a biomassza hamut és ezzel tulajdonképpen létrehozni azt a visszaforgatási láncszemet, amely eddig a folyamatból hiányzott. Nagy érdeklődés kísérte az Alstom Hungária Zrt.-től Fazekas István előadását, hiszen a nemzetközi gyakorlaton túl laboratóriumi hátterük is egyedülálló. Egészen nagy biomassza objektumok építésére, technologizálására képesek és ezekből bőséges referenciával rendelkeznek.

Rendkívüli figyelmet érdemel az „ECONOMIZER SE” sejtrobbantásos – 2G-s – cellulóz-feldolgozási technológiája, amely a biomasszának, így a jelenleg fuzárium fertőzéseket is okozó kukoricaszárnak a feldolgozását teszi lehetővé biogáz, biofuel vagy GTL formátumban.

A konferenciát egy pellet-kerekasztal zárta, aminek az adott jelentőséget, hogy hosszú vegetálás után Magyarországon néhány pelletgyártó újraindul, illetve a határon túlról is elérhetőek minőségi források.

Cammardella tájékoztatást adott, hogy Olaszországban idén év végén megszűnik az eddigi 5 éves pellettüzelésre vonatkozó – egyébként Olaszországban éghajlati területek szerint strukturált – adójóváírás és a tervek szerint 3 éves, rövidebb kedvezményre térnek át. A kedvezmények változnak lakossági és ipari méretek szerint is és 1 Megawattban vannak maximálva.

A pellet magyarországi térnyerését segíti, hogy a konferencián jelen volt a kitűnő berendezéseket forgalmazó HERZ.

Külön jelentőséget kapott a Fórum azzal, hogy a MATÁSZSZ és a BKIK ESZO együttműködési keret megállapodást kötött, hogy a területen szerzett tapasztalataikat egyeztetve azt a döntéshozók és tagvállalataik rendelkezésére bocsássák.

A Workshop végén az Elnök köszönetet mondott a támogatóknak: ALSTOM Hungária Zrt, HERZ Armatúra Hungária Kft., IFC Energy Kereskedelmi Kft.., MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt..

A jelenlévők a Workshop folytatását szükségesnek tartják, amelynek a 2016. február 17-19. között Visegrádon megrendezésre kerülő XXIII. Nemzetközi Energia és Innovációs Fórum ad majd otthont.